Toimitusjohtajan tehtävänä on johtaa ja kehittää yhtiötä sekä vastata yhtiön juoksevasta hallinnosta. Toimitusjohtaja on vastuussa hallitukselle. Hän tekee osakeyhtiölain ja hallituksen määrittämien liiketoimintamallin, budjetin ja toimitusjohtajan ohjeistuksen sekä muiden hallituksen tiedottamien suuntaviivojen ja ohjeiden puitteissa päätöksiä liiketoiminnan kehittämiseksi.  Toimitusjohtaja huolehtii tarvittavin toimenpitein siitä, että yhtiön kirjanpito on lain mukainen ja että varainhoito on luotettavalla tavalla järjestetty.

Endominesin toimitusjohtaja ja hallitus ovat laatineet ohjeistuksen toimitusjohtajan tehtävistä ja raportointivelvollisuudesta. Toimitusjohtajan ohjeistus vahvistetaan vuosittain varsinaista yhtiökokousta seuraavassa hallituksen kokouksessa.

Toimitusjohtajan ja muun ylimmän johdon esittely