Toimitusjohtaja

Hallitus nimittää Endominesin toimitusjohtajan ja päättää hänen palvelussuhteensa ehdoista, jotka on määritelty kirjallisessa toimitusjohtajasopimuksessa. Toimitusjohtaja vastaa hallituksen asettamien tavoitteiden, suunnitelmien, linjausten ja päämäärien toteuttamisesta yhtiössä. Osakeyhtiölain mukaan toimitusjohtaja vastaa siitä, että yhtiön kirjanpito on lain mukainen ja varainhoito on järjestetty luotettavasti. Hallitus arvioi toimitusjohtajan työtä ja hänelle asetettujen tavoitteiden saavuttamista.

Toimitusjohtajan CV-tiedot ovat nähtävissä yhtiön verkkosivuilla. Toimitusjohtajan ja hänen määräysvaltayhteisöjensä osakkeet ja osakeperusteiset oikeudet yhtiössä ja yhtiön kanssa samaan konserniin kuuluvissa yhtiöissä edellisen tilikauden lopussa esitetään selvityksessä hallinto- ja ohjausjärjestelmästä.

 

Konsernin johtoryhmä

Toimitusjohtajan tukena toimiva konsernin johtoryhmä vastaa konsernin ja liiketoiminnan kehittämisestä ja operatiivisesta toiminnasta hallituksen ja toimitusjohtajan antamien tavoitteiden mukaisesti. Johtoryhmä avustaa toimitusjohtajaa muun muassa strategian, toimintaperiaatteiden ja muiden liiketoimintojen ja yhtiön yhteisten asioiden valmistelussa. Konsernin johtoryhmän puheenjohtajana toimii toimitusjohtaja.

Konsernin johtoryhmän CV-tiedot ovat nähtävissä yhtiön verkkosivuilla. Johtoryhmän jäsenten ja heidän määräysvaltayhteisöjensä osakkeet ja osakeperusteiset oikeudet yhtiössä ja yhtiön kanssa samaan konserniin kuuluvissa yhtiöissä edellisen tilikauden lopussa esitetään selvityksessä hallinto- ja ohjausjärjestelmästä.

Toimitusjohtajan ja johtoryhmän esittely