Tilintarkastaja tarkastaa yhtiön tilinpäätöksen ja kirjanpidon sekä hallituksen ja toimitusjohtajan hallintotyön. Tilikauden jälkeen tilintarkastaja laatii tilintarkastuskertomuksen ja konsernin tilintarkastuskertomuksen varsinaiselle yhtiökokoukselle.

Lakisääteinen tilintarkastus sisältää tilikauden kirjanpidon, tilinpäätöksen sekä hallinnon tarkastuksen. Vuosittain annettavan tilintarkastuskertomuksen lisäksi tilintarkastajat raportoivat hallitukselle säännöllisesti tarkastushavainnoistaan ja osallistuvat hallituksen tarkastusvaliokunnan kokouksiin.

Yhtiöjärjestyksen mukaan Yhtiöllä tulee olla tilintarkastaja, joka on Patentti- ja rekiserihallituksen hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajan toimikausi päättyy ensimmäisen valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Yhtiön tarkastusvaliokunta valmistelee ehdotuksen tilintarkastajan valinnasta ja tilintarkastajan palkkiosta yhtiökokoukselle ja yhtiökokous valitsee Yhtiön tilintarkastajan sekä päättää tilintarkastajan palkkiosta.

Varsinainen yhtiökokous valitsee tilintarkastajan neljäksi vuodeksi kerrallaan. Endominesin vakinainen tilintarkastaja ylimääräisestä yhtiökokouksesta 16.12.2005 lähtien on ollut tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers AB, Torsgatan 21, 113 97 Tukholma, Ruotsi. Auktorisoitu tilintarkastaja Anna Rozhdestvenskaya on toiminut yhtiön päävastuullisena tilintarkastajana varsinaisesta yhtiökokouksesta 2020 lähtien. PricewaterhouseCoopers AB valittiin uudelleen tilintarkastajaksi vuoden 2021 varsinaisessa yhtiökokouksessa.

Endomines-konsernin tilintarkastajan palkkio maksetaan hyväksytyn laskun mukaan. Vuonna 2021 Endominesin tilintarkastusyhteisöille PricewaterhouseCoopers AB:lle ja PricewaterhouseCoopers Oy:lle maksettiin palkkiota 2 084 tuhatta Ruotsin kruunua, josta 295 tuhatta Ruotsin kruunua koski muita kuin tilintarkastustehtäviä.

Puolueettomuuden ja riippumattomuuden vahvistus (eng)