Tilintarkastaja tarkastaa yhtiön tilinpäätöksen ja kirjanpidon sekä hallituksen ja toimitusjohtajan hallintotyön. Tilikauden jälkeen tilintarkastaja laatii tilintarkastuskertomuksen ja konsernin tilintarkastuskertomuksen varsinaiselle yhtiökokoukselle.

Varsinainen yhtiökokous valitsee tilintarkastajan neljäksi vuodeksi kerrallaan. Endominesin vakinainen tilintarkastaja ylimääräisestä yhtiökokouksesta 16.12.2005 lähtien on ollut tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers AB, Torsgatan 21, 113 97 Tukholma, Ruotsi. Auktorisoitu tilintarkastaja Martin Johansson on toiminut yhtiön päävastuullisena tilintarkastajana varsinaisesta yhtiökokouksesta 2013 lähtien. PricewaterhouseCoopers AB valittiin uudelleen tilintarkastajaksi vuoden 2014 varsinaisessa yhtiökokouksessa kaudeksi, joka päättyy vuoden 2018 varsinaisen yhtiökokouksen lopussa.

Endomines-konsernin tilintarkastajan palkkio maksetaan hyväksytyn laskun mukaan. Vuonna 2018 Endominesin tilintarkastusyhteisöille PricewaterhouseCoopers AB:lle ja PricewaterhouseCoopers Oy:lle maksettiin palkkiota 1 356 tuhatta Ruotsin kruunua, josta 648 tuhatta Ruotsin kruunua koski muita kuin tilintarkastustehtäviä.