Endominesin nimitysvaliokunnan ehdotus 2022 (swe)

Nimitysvaliokunta edustaa Endominesin osakkeenomistajia. Nimitysvaliokunnan tehtävänä on tehdä esityksiä seuraavalle varsinaiselle yhtiökokoukselle hallituksen jäsenten lukumäärästä ja jäsenehdokkaista sekä hallitukselle ja tilintarkastajille maksettavista palkkioista.

Nimitysvaliokunta koostuu kolmesta jäsenestä, joista kahden tulee edustaa suurimpia osakkeenomistajia ja kolmannen tulee olla hallituksen puheenjohtaja. Hallituksen puheenjohtaja ei voi olla nimitysvaliokunnan puheenjohtaja. Kahdella äänimääräisesti suurimmalla osakkeenomistajalla on kullakin oikeus nimittää edustajansa nimitysvaliokuntaan. Suurimmat osakkeenomistajat määräytyvät osakeomistusten tilanteen 31.8. mukaan.

Enemmistön nimitysvaliokunnan jäsenistä tulee olla riippumattomia yhtiöstä ja sen johdosta, ja vähintään yhden jäsenistä tulee olla riippumaton yhtiön suurimmista osakkeenomistajista tai tarvittaessa sellaisista osakkeenomistajista, jotka yhdessä osallistuvat yhtiön hallintoon. Toimitusjohtaja tai johtoryhmän jäsen ei voi olla jäsenenä nimitysvaliokunnassa, ja enemmistön jäsenistä on oltava muita kuin hallituksen jäseniä.

Nimitysvaliokunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan. Hallituksen puheenjohtaja ei voi olla nimitysvaliokunnan puheenjohtaja. Mikäli nimitysvaliokunnan jäsen luopuu tehtävästään ennen toimikauden loppua, korvaajan tälle jäsenelle nimittää tarvittaessa se osakkeenomistaja, jota lähtevä jäsen edusti tai, mikäli tämä ei enää kuulu äänimääräisesti suurimpiin osakkeenomistajiin, uusi tähän ryhmään kuuluva osakkeenomistaja. Mikäli nimitysvaliokunnan toimikaudella yksi tai useampi niistä osakkeenomistajista, joiden edustaja on jäsenenä nimitysvaliokunnassa, lakkaa kuulumasta äänimääräisesti suurimpien osakkeenomistajien joukkoon, näiden osakkeenomistajien edustajien on vapautettava paikkansa. Tälle paikalle tai näille paikoille nimittävät uudet edustajat ne osakkeenomistajat, jotka nousivat äänimääräisesti suurimpien joukkoon. Nimitysvaliokunnan kokoonpanoon ei kuitenkaan tehdä muutoksia ilman erityistä syytä, mikäli osakeomistuksissa on tapahtunut vain vähäisiä muutoksia tai mikäli muutokset tapahtuvat myöhemmin kuin kaksi kuukautta ennen sellaista yhtiökokousta, jossa nimitysvaliokunnan valmistelemia esityksiä käsitellään.

Seuraavat henkilöt on valittu nimitysvaliokuntaan vuoden 2022 varsinaista yhtiökokousta varten

  •  Kyösti Kakkonen, Joensuun Kauppa ja Kone Oy:n nimeämänä;
  •  Ingeborg Åkermarck, Wipunen Varainhallinta Oy:n ja Mariatorp Oy:n  nimeämänä; ja
  •  Ingmar Haga, Endomines AB:n hallituksen puheenjohtajana.

Osakkeenomistajat voivat antaa varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltäviä, nimitysvaliokunnan tehtäviin liittyviä ehdotuksia 31.12. asti osoitteeseen: Endomines AB Nimitysvaliokunta,
c/o Endomines AB Suomen sivuliike, Ahventie 4 A, 02170 Espoo, tai sähköpostitse: valberedningen@endomines.com.