Hallitus on vastuussa yhtiön hallinnosta ja toimintojen asianmukaisesta järjestämisestä. Yhtiöjärjestyksen mukaan Endominesin hallituksessa on vähintään kolme ja korkeintaan kahdeksan jäsentä sekä korkeintaan neljä varajäsentä. Endominesin hallituksessa on tällä hetkellä neljä jäsentä. Hallitus kokoontuu vähintään kuusi kertaa vuodessa.

Hallituksen jäsenten toimikausi on yksi vuosi. Endominesin toimitusjohtaja ei toimi yhtiön hallituksen jäsenenä.

Hallituksen tehtäviin kuuluu:

  • yhtiön hallinnon ja toiminnan järjestäminen
  • vastuu siitä, että yhtiön kirjanpidon, varainhoidon ja talousasioiden valvonta on luotettavasti järjestetty
  • yhtiön ja konsernin taloudellisen aseman jatkuva seuraaminen ja arviointi.

Hallitus määrittelee toiminnalleen työjärjestyksen sekä toimitusjohtajan ohjeistuksen. Hallitus myös päättää näihin asiakirjoihin tehtävistä muutoksista.

Kaikki hallituksen jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä, sen johdosta sekä sen suurimmista osakkeenomistajista.

Katso hallituksen nykyinen kokoonpano

 

Valiokunnat

Hallitus on perustanut kolme sen jäsenistä koostuvaa valiokuntaa: palkitsemisvaliokunnan, tarkastusvaliokunnan sekä tekniikka-, ympäristö- ja turvallisuusvaliokunnan. Valiokuntien tehtävänä on vastuualueisiinsa liittyvien asioiden valmistelu.

Palkitsemisvaliokunta

Palkitsemisvaliokunta valmistelee yhtiön toimitusjohtajan ja ylimmän johdon palkitsemiseen ja muihin toimisuhteen ehtoihin liittyvät asiat. Palkitsemisvaliokunnan tehtäviin kuuluu erityisesti valmistella hallituksen päätettäviksi esityksiä yhtiön ylimmän johdon palkitsemisperiaatteista, palkkioista ja muista toimisuhteen ehdoista.  Palkitsemisvaliokunnan jäsenet ovat Ingmar Haga (puheenjohtaja) ja Eeva Ruokonen.

Tarkastusvaliokunta

Tarkastusvaliokunta avustaa hallitusta yhtiön taloudellisen raportoinnin, sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan laadunvarmistuksessa. Lisäksi tarkastusvaliokunta seuraa tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen tilintarkastusprosessia, tapaa säännöllisesti yhtiön tilintarkastajaa, varmistaa tilintarkastajan puolueettomuuden, arvioi suoritettuja tilintarkastuspalveluita, avustaa nimitysvaliokuntaa tilintarkastajaehdokkaiden kokoamisessa sekä tilintarkastajan palkitsemisessa.

Tarkastusvaliokunnan jäsenet ovat Jeremy Read (puheenjohtaja) ja Jukka-Pekka Joensuu.

Tekniikka-, ympäristö- ja turvallisuusvaliokunta

Tekniikka-, ympäristö- ja turvallisuusvaliokunta tarkastaa yhdessä yhtiön johdon kanssa kullanetsintä- ja kairaussuunnitelmat sekä toimii yleisenä neuvonantajana tekniikkaan, työympäristöön, terveyteen ja turvallisuuteen liittyvissä kysymyksissä. Valiokunnan jäsenet ovat Markus Ekberg (puheenjohtaja) ja Ingmar Haga.