Endomines högsta beslutande organ är bolagsstämman i vilken aktieägarna deltar i övervakningen, beslutsfattandet och kontroll av Bolaget. Styrelsen är ansvarig för all administration och tillbörlig organisering av företagets verksamhet. Bolagets VD bistås av andra ledande befattningshavare och är ansvarig för den dagliga operativa ledningen av Endomines.