Endominesin hallinnoinnin tavoitteena on luoda vankka perusta aktiiviselle ja vastuulliselle omistukselle, jakaa vastuut yhtiön sisällä asianmukaisella tavalla ja ylläpitää selkeää viestintää yhtiön kaikkien sidosryhmien kesken.

 

Endomines Finland Oyj:n noudattamat säännökset ja hallinnointikoodi

Endomines Finland Oyj on Suomessa rekisteröity julkinen osakeyhtiö, joka on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämässä pörssissä. Endominesin hallinto ja johtaminen perustuvat Suomen osakeyhtiö- ja arvopaperimarkkinalakeihin, Yhtiön yhtiöjärjestykseen ja Helsingin pörssin sääntöihin ja ohjeisiin. Endomines noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia (Corporate Governance 2020) (”Hallinnointikoodi”).

Endomines Finland Oyj yhtiöjärjestys