Endominesin hallinnoinnin tavoitteena on luoda vankka perusta aktiiviselle ja vastuulliselle omistukselle, jakaa vastuut yhtiön sisällä asianmukaisella tavalla ja ylläpitää selkeää viestintää yhtiön kaikkien sidosryhmien kesken.

Endominesin hallinnointi perustuu Ruotsin lainsäädäntöön, Ruotsin hallinnointikoodiin, NASDAQ OMX Tuhkolman liikkeeseenlaskijoiden sääntöihin sekä yhtiön sisäisiin ohjeisiin ja käytäntöihin.

Corporate Governance -raportit

Endomines on julkaissut hallintotapaa koskevan raporttinsa osana vuosikertomustaan ​​vuosina 2015–2017 ja erillisenä hallinto- ja ohjausjärjestelmänä vuosina 2012–2013. Nämä raportit ovat saatavilla ruotsiksi, mikä on Endominesin virallinen raportointikieli.

Tutustu ruotsinkielisiin raportteihin.

Yhtiöjärjestys

Yhtiöjärjestys hyväksyttiin 8. tammikuuta 2018 pidetyssä ylimääräisessä yhtiökokouksessa. Liitteenä on käännös alkuperäisestä ruotsalaisesta asiakirjasta.