Tarkoituksena on tehdä pitkäikäistä, vakaan kasvun liiketoimintaa, joka kantaa vastuuta sekä ympäristöstä että paikallisesta elinvoimasta.

 

1. Miljoonan unssin mahdollisuus

Karjalan kultalinjalla on toteutettu useita tutkimuksia, joissa korostuu alueen potentiaali kullantuotantoalueena. Mm. GTK:n tutkimuksen (1*) mukaan alueella on korkea, yli 50 prosentin todennäköisyys löytää yli 1 miljoonaa unssia kultaa.

1*) Lähde: GEOLOGICAL SURVEY OF FINLAND Report of Investigation 216 2015

 

2. Selkeä strategia

Endominesilla on uudistettu strategia, jossa keskiössä on vastuullinen kullantuotanto Suomessa. Lisäksi strategia tähtää voimakkaaseen kasvuun Karjalan kultalinjalla toteutettavien etsintätoimien myötä. Yhdysvaltojen markkinalla haetaan yhteistyömallia, jolla rajoitetaan Endominesin osuus vaadituista lisäinvestoinneista.

 

3. Pampalon rikastamon vapaa kapasiteetti

Vapaa kullantuotantokapasiteetti Pampalon rikastamolla mahdollistaa toiminnan laajentamisen muille tunnetuille kultaesiintymille Karjalan kultalinjalla. Pampalon tuotantolaitoksen kapasiteetista on vuoden 2022 aikana käytössä vain noin puolet, mikä mahdollistaa tuotannon laajentamisen tuomalla tunnettujen satelliittiesiintymien malmeja tuotantoon Pampalon tuotantontolaitokselle.

 

4. Kokenut johtoryhmä ja omistajien tuki

Endominesin johtoryhmä on pitkälti uudistunut vuoden 2022 aikana. Kaikilla johtoryhmän jäsenillä on merkittävää kokemusta kaivosyhtiöiden johtotehtävistä sekä Yhtiöön sitoutuneiden osakkeenomistajien vahva tuki.

 

5. Vastuullisuus toiminnan keskiössä

Endominesin tuotantoprosessi on vastuullinen ja yhtiön tavoitteena on olla ESG-asioissa johtavien kaivosyhtiöiden joukossa. Kullantuotanto Pampalossa tapahtuu lähellä loppuasiakasta, mikä minimoi lopputuotteen kuljetuksesta aiheutuvat päästöt. Tuotantoprosessi on johdon arvion mukaan vastuullinen kaivosalan verrokkiyhtiöihin nähden, sillä prosessissa ei esimerkiksi käytetä syanidia, ja prosessissa käytettävä vesi kierrätetään. Lisäksi Endominesin uudistetun strategian mukaisesti se kehittää pitkäjänteisesti myös tuotantoprosessiaan vastamaan jatkuvasti alan korkeimpia vastuullisuusstandardeja.

 

6. Vakaa kullan kysyntä, paikallisuus ja Pampalon kullan brändipotentiaali

Kullan kysyntä on perinteisesti ollut hyvin tasaista. Kullalla on useita käyttötarkoituksia, joiden oletetaan säilyttävän merkityksensä myös maailman muuttuessa. Jalometallien markkinalla suuntaus loppukäyttäjien ja sijoittajien keskuudessa on jalometallien alkuperän läpinäkyvä seuranta niiden etsintä- ja tuotantoprosessien vastuullisuuden varmistamiseksi. Endominesin johdon mukaan vastuullisesti tuotetun kullan alkuperän jäljitettävyys tuo yhtiölle pitkällä aikavälillä merkittävän kilpailuedun.