Nettotulos

2018 2017 2016 2015 2014
-37,4 -69,3 -125,0 -165,0 -35,2

 

Korolliset nettovelat

2018 2017 2016 2015 2014
185,3 67,7 54,1 63,4 -49,2

 

Liiketoimintojen rahavirta

2018 2017 2016 2015 2014
-7,6 1,0 -13,6 -77,4 11,4

 

Oikaistu käyttökate

2018 2017 2016 2015 2014
5,9 -5,7 -9,2 -62,8 5,5