Uutiset

28.1.2019

Moreeninäytteenotto käynnissä Karjalan kultalinjalla

Endominesilla on käynnissä laaja moreeninäytteenottokampanja Karjalan kultalinjalla. Moreeninäytteenotto alkoi 2018 kesäkuussa ja jatkuu toistaiseksi. Vuoden 2018 tutkimukset keskittyivät pääosin Pampalon kaivoksen lähialueelle sekä alueelle Hoskon esiintymästä pohjoiseen. Vuoden 2019 tutkimukset keskittyvät etupäässä Pampalon kaivoksen lähialueille. Tutkimukset täydentävät GTK:n alueilla aikaisemmin tekemää moreeninäytteenottoa.

Näytteenotto tehdään itä-länsi suuntautuneina linjoina, joissa pisteväli on 10–20 metriä. Näyte otetaan moottoroidulla tela-alustaisella porauskalustolla kallionpintaa lähinnä olevasta moreenikerroksesta eli pohjamoreenista. Saadun näytteen kuivapaino on keskimäärin 230 grammaa. Näytteenoton toteuttaa Moreenityö Mäcklin Oy.

Näytteenottoyksikkö

Moreenityö Mäcklinin käyttämä näytteenottoyksikkö valmiina näytteenottoon.

Maanomistajille ilmoitetaan ennakkoon kirjeitse alueilla tehtävistä tutkimuksista. Näytteenottajat liikkuvat maastossa telakaluston lisäksi talvella moottorikelkalla ja kesällä mönkijällä. Moreenilinjat pyritään toteuttamaan siten, että puustovaurioita tulee mahdollisimman vähän. Konetta siirrettäessä ja kelkalla/mönkijällä liikuttaessa käytetään hyväksi vanhoja metsäkoneen uria ja muita valmiita väyliä. Kaadetuista puista maksetaan korvaus maanomistajalle.

Moreenitutkimukset antavat geokemiallista tietoa tutkimusalueiden kallioperästä, ja auttavat näin kohdentamaan tulevia tutkimuksia, kuten kairauksia, kiinnostaville alueille. Kullan lisäksi kemiallisissa analyyseissa saadaan tietoa tärkeistä seuralais- eli pathfinder-alkuaineista, kuten volframista ja vismutista. Ennen kemiallista analyysia näytteet kuivataan. Geologi tutkii kuivat moreeninäytteet varmistaakseen näytteen laadun ja saadakseen tietoa näytteen kivilaji-/mineraalikoostumuksesta. Näytteet lähetetään esikäsiteltäväksi CRS Laboratories Oy:lle Kempeleeseen. Esikäsitellyt näytteet lähetetään sieltä eteenpäin kanadalaiselle MSALABSille varsinaisia analyyseja varten.

Geologi tutkii moreeninäytteen ennen kemiallista analyysia.

Geologi tutkii moreeninäytteen ennen kemiallista analyysia.