Uutiset

12.11.2018
View to Endomines mining area in Idaho

Idaho kasvaa taas kaivosalueena

Idaho oli yksi merkittävistä Pohjois-Amerikin osavaltioista, joiden kaivosteollisuus alkoi kehittyä jo kultakuumeen aikoihin yli 150 vuotta sitten ja joka on edelleen yksi maailman tärkeimmistä jalometalleja tuottavista kaivosalueista. Tosin alueen kullan- ja hopeantuotanto on ollut säästöliekillä viimeiset vuosikymmenet alhaisten markkinahintojen takia. Nyt hinnat ovat kohonneet vuosituhannan vaihteen alhaisilta tasoilta ja ilmapiirikin on muuttunut. Idahossa on havahduttu huomaamaan, että alueella on paljon modernein ja kestävin tavoin hyödynnettävissä olevia mineraaliesiintymiä. Mahdollisuus käyttää uusia teknologioita ja toimintatapoja mineraalien etsinnässä ja louhinnassa on edelleen lisännyt alueen kiinnostavuutta toimialan yritysten keskuudessa.

Endomines lähti Idahon kullan perään ostamalla viisi hanketta läheltä Elk Cityn kylää Orogranden ja Warrenin kaivospiireistä vuoden 2018 alussa. Fridayn, Rescuen, Kimberlyn, Buffalo Gulchin ja Deadwoodin tunnetut varannot ovat yli 500 000 unssia kultaa, minkä lisäksi alueen malminetsintäpotentiaali on merkittävä. Fridayn kaivoksen tuotantoa käynnistetään jo vauhdilla ja muutkin hankkeet etenevät lisätutkimusten ja luvituksen merkeissä.

 

Highway 14 to Elk City

Muutkin kaivos- ja malminetsintäyhtiöt ovat tehneet jo mittavia investointeja, joilla elvytetään ja edistetään vanhoja hankkeita ja lisää on luvassa. Yhtenä kimmokkeena kaivosalueen uuteen nousuun on osavaltion tuki toimialan kehittämiseen, joka näkyy selkeänä lainsäädäntönä ja jouhevana toimintana lupien myöntämisessä. Poliittinen ilmapiiri ja joustava viranomaisyhteistyö takaavat vakautta ja ennustettavuutta toiminnalle, jossa kaivoksien käynnistys vaatii mittavia investointeja. Vakiintuneet oikeuskäytännöt ovatkin sijoittajien kannalta ehdoton edellytys uusien hankkeiden käynnistämiselle. Myös uusien malminetsintäkohteiden löytämisessä on saatu tukea valtion tekemistä geologisista tutkimuksista.

 

Endomines Idaho mine surroundings

Kaivostoiminnan virkistyminen näkyy myös kaivosalueen talouselämässä, joka on pitkään ollut alavireistä. Kaivostoiminta on ollut näiden alueiden DNA:ssa, joten uusi suunta on herättänyt toiveita paremmasta laajalti alueen yhteisöissä ja ihmisissä. Suhtautuminen kaivostoimintaan onkin alueen väestön keskuudessa yleisesti positiivista.