Pääsisältöön
Pääsisältöön

Osakkeen perus­tie­dot

[table “1” not found /]

Ennus­teet ja analyy­sit

Osake­mo­ni­to­ri

Suurim­mat osakkee­no­mis­ta­jat FI

Suurim­mat osakkee­no­mis­ta­jat EN

Johdon omistuk­set FI

Johdon omistuk­set EN

Sijoit­ta­ja­ka­len­te­ri EN

Ennus­teet ja analyy­sit FI

Ennus­teet ja analyy­sit EN

FI tiedot­teet

EN tiedot­teet

2022 Koko vuosi 0,71
2023 Q1 Q2 Q3 Q4
0,54 0,42 0,42