Pääsisältöön
Pääsisältöön

Malmi­va­rat ja mineraa­li­va­ran­not 31.12.2023


Pampalo

Pampalon kaivoksen päivitetty malmiarvio sisältää 349 000 tonnin kokonaismalmivarat pitoisuudella 2.90 g/t, sisältäen kultaa 32 200 unssia. Päivitetyn tilanteen mukaisesti malmivarat kasvoivat tonneissa 8.7 %, ja unsseissa   9.5 % verrattuna 31.12.2022 tilanteeseen. Päivitetty malmiarvio sisältää Pampalon maanalaisen alueen ja avolouhoksen. Pampalon maan alla on 189 000 tonnin todetut malmivarat pitoisuudella 3,36 g/t, sisältäen kultaa 20 000 unssia ja 81 000 tonnin todennäköiset malmivarat pitoisuudella 3.52 g/t, sisältäen kultaa 9 200 unssia. Pääosa malmivarojen kasvusta tulee vuonna 2023 suoritetusta maanalaisesta kairausohjelmasta, jossa yhteensä 74 kairareikää kairattiin suunnitellulle louhinta-alueelle tasojen 875 ja 955 välille. Tuloksena oli useita korkeanpitoisuuden lävistyksiä (tiedote 4.9.2023 ja 10.1.2024), jotka ovat mukana nyt päivitetyssä arviossa.

Pampalon avolouhos uudelleenkäynnistettiin kesällä 2022. Mineraalivarantoarvio päivitettiin ja osa mineraalivarannoista muutettiin malmivaroiksi perustuen avolouhosoptimointilaskelmaan ja louhossuunnitteluun. Päivitetyssä Pampalon avolouhosalueen arviossa on 79 000 tonnin todennäköiset malmivarat pitoisuudella 1,17 g/t, sisältäen kultaa 3 000 unssia.

Pampalon syväjatkeen malmivarojen lisänä on raportoitu 117 000 tonnin mitatut mineraalivarannot pitoisuudella 3,52 g/t, sisältäen kultaa 13 200 unssia, 56 000 tonnin osoitetut mineraalivarannot pitoisuudella 3,20 g/t, sisältäen kultaa 5 800 unssia ja 155 000 tonnin mahdolliset mineraalivarannot pitoisuudella 3,81 g/t, sisältäen kultaa 19 400 unssia. Ne sijoittuvat raportoitujen malmivarojen alapuoliselle alueelle. Pampalon esiintymä on edelleen auki syvyyssuunnassa ja yhtiö suunnittelee jatkavansa maanalaisia kairauksia siellä vuonna 2024. Pampalon avolouhoksella on malminvarojen lisäksi raportoitu       465 000 tonnin mahdolliset mineraalivarannot pitoisuudella 1.43 g/t, sisältäen kultaa 21 400 unssia. Pampalon avolouhoksessa louhittava esiintymä on edelleen auki luoteeseen päin, sekä syvyyssuunnassa. Yhtiö suunnittelee tekevänsä kairausohjelman vuoden 2024 aikana näiden alueiden kultapotentiaalin selvittämiseksi.

Korvilansuo ja Kuittilan esiintymät olivat malminetsinnän kairausten kohteena vuoden 2023 aikana ja molemmista raportoitiin korkean pitoisuuden lävistyksiä, jotka ovat mukana päivitetyissä mineraalivarantoarvioissa. Korvilansuon päivitetty mineraalivarantoarvio sisältää 838 000 tonnin mahdolliset varannot pitoisuudella 2.49 g/t, sisältäen kultaa 67 200 unssia. Varannot kasvoivat unsseissa   307 % verrattuna aikaisempaan arvioon. Kuittilan päivitetty mineraalivarantoarvio sisältää 814 700 tonnin mahdolliset varannot pitoisuudella 1.88 g/t, sisältäen kultaa 49 170 unssia. Varannot kasvoivat unsseissa   114 % verrattuna aikaisempaan arvioon.

Keskeytyksissä olevan Rämepuron satelliittikaivoksen mineraalivarat päivitettiin vuoden 2023 aikana. Rämepuron päivitetty mineraalivarantoarvio sisältää 23 000 tonnin mitatut varannot pitoisuudella 2.66 g/t, sisältäen kultaa 1 900 unssia, 412 000 tonnin osoitetut mineraalivarannot pitoisuudella 1.53 g/t, sisältäen kultaa 20,200 unssia ja 381 000 tonnin mahdolliset mineraalivarannot pitoisuudella 1.35 g/t, sisältäen kultaa 16 500 unssia. Varannot kasvoivat unsseissa 290 % verrattuna aikaisempaan arvioon. Varannot ovat kasvaneet ensisijaisesti laajentamalla resurssimallia pohjoiseen, etelään ja syvyyssuuntaan olemassa olevan avolouhoksen alueelta.

Pampalon kaivoksen ja Karjalan kultalinjan arviot on laadittu JORC 2012 raportointikoodin mukaisesti (Australian Code for Reporting of Mineral Resources and Ore Reserves (Joint Ore Reserve Committee – JORC-code)).

Mineraalivarannot Idahossa Yhdysvalloissa

Idahon kultaprojektien raportoituihin mineraalivarantoihin ei ole tullut muutoksia. Vuoden 2022 alussa Endomines toteutti maanalaisen kairauskampanjan. Kampanja tuotti erittäin rohkaisevia kairaustuloksia (tiedote 31.5.2022); kahdeksasta reiästä 5 kairareikää leikkasi korkeapitoista (yli 8 g/t) kultamineralisaatiota. Lisää kairausta tarvitaan korkeapitoisten alueiden jatkuvuuksien ja ulottuvuuksien määrittelemiseksi paremmin. Yhtiö aikoo jatkaa kehitystyötä Yhdysvalloissa strategiansa mukaisesti kumppanuusmallin kautta.

Fridayn kaivokselle ja Buffalo Gulch –projektille raportoidut mineraalivarannot Idahossa, Yhdysvalloissa, on luokiteltu Canadian Institute of Mining, Metallurgy and Petroleum (“CIM”) –standardien mukaisesti. “CIM Definition Standards – For Mineral Resources and Mineral Reserves”, valmistellut CIM Standing Committee on Reserve Definitions ja ottanut käyttöön CIM Council 10.05.2014. 

Deadwoodin, Rescuen ja Kimberlyn malminetsintäprojekteja koskevat mineraalivarannot on määritelty historiallisiksi, sillä ne ovat tehty ennen tämän päivän parempaan ymmärrykseen tähtääviä standardeja. Endomines huomauttaa, että vaikka esitetyt historialliset varannot Kimberlylle, Rescuelle ja Deadwoodille vaikuttavat olevan linjassa NI 43-101 kappaleiden 1.2 ja 1.3 määritelmien kanssa, pätevyyden omaava henkilö ei ole luokitellut historiallisia arvioita nykyisten standardien mukaisesti, ja Endomines ei käsittele historiallisia arvioita luotettavina.

Kulta- ja hopeavarannot Montanassa, Yhdysvalloissa 

US Grant on korkeapitoinen, maanalainen kulta- ja hopeaprojekti, jossa on 165 700 kultaunssin ja 4.47 miljoonan hopeaunssin historialliset varannot 346 000 tonnissa mineralisoitunutta kiveä. US Grantin kaivoksella on louhittu kultaa ja hopeaa periodeittain vuosien 1867 ja 1984 välillä. Kearsarge on korkeapitoinen, maanalainen kultaprojekti, jonka historialliset varannot ovat yhteensä 380 700 unssia kultaa 4.1 miljoonassa tonnia mineralisoitunutta kiveä.

Lisäys, jonka US Grantin ja Kearsargen kultaprojektit tuovat yhtiön historiallisiin varantoihin on 546 400 unssia kultaa ja 4.47 miljoonaa unssia hopeaa sekä lisäksi huomattavan potentiaalin lisävarantojen löytämiselle alueella malminetsinnän kautta.

Endomines ei käsittele US Grantin ja Kearsargen historiallisia arvioita mineraalivarantoina tai malmivaroina NI 43-101 määritelmän mukaisesti.

Malmivarat – Karjalan Kultalinja (31.12.2023)  

EsiintymäTonnitPitoisuus Au g/tOzKgLuokitteluLaatija
Pampalo – Maanalainen189 0003.3620 000635TodetutEndomines(1)
Pampalo – Maanalainen81 0003.529 200285TodennäköinenEndomines(1)
Pampalo – Avolouhos79 0001.173 00092TodennäköinenEndomines(2)
Pampalon reservit yht.349 0002.9032 2001 013
Yhteensä349 0002.9032 2001 013

Raportoidut mineraalivarannot ovat lisänä malmireserveihin.

Mineraalivarannot – Karjalan Kultalinja (tilanne 31.12.2023)  

EsiintymäTonnitPitoisuus
Au g/t
OzkgLuokitteluLaatija
Pampalon varannot
Pampalo – Maanalainen117 0003.5213 200412MitatutEndomines(3)
Pampalo – Maanalainen56 0003.205 800179OsoitetutEndomines(3)
Pampalo NW29 0002.452 30071OsoitetutEndomines(5)
Mitatut + osoitetut yhteensä202 0003.2821 300662M+O
Pampalo – Maanalainen155 0003.8119 400591MahdollinenEndomines(3)
Pampalo D-zone164 0001.889 900308MahdollinenEndomines(3)
Pampalo – Avolouhos465 0001.4321 400664MahdollinenEndomines(4)
Pampalonlammit103 0001.806 000185MahdollinenEndomines(5)
Mahdollinen yhteensä887 0001.9756 7001 748Mahdollinen
Pampalo yhteensä1 089 0002.2178 0002 410
Eteläisen kultalinjan varannot
Muurinsuo354 0001.9422 100687OsoitetutEndomines(8)
Mitatut + osoitetut yhteensä354 0001.9422 100687M+O
Muurinsuo231 0001.4010 400323MahdollinenEndomines(8)
Korvilansuo838 0002.4967 2002 087MahdollinenEndomines(10)
Kuittila814 7001.8849 2001 532MahdollinenAFRY Finland(11)
Mahdollinen yhteensä1 883 7002.09126 8003 942Mahdollinen
Eteläinen Kultalinja yhteensä2 237 7002.07148 9004 628
Muut Karjalan kultalinjan varannot
Hosko35 0004.054 500142MitatutGeocons. Parkkinen(6)
Hosko675 0001.1925 800801OsoitetutGeocons. Parkkinen(6)
Rämepuro23 0002.661 90061MitatutGeoUkko Oy(7)
Rämepuro412 0001.5320 200630OsoitetutGeoUkko Oy(7)
Kuivisto East37 0003.203 800118OsoitetutMAPTEK(9)
Mitatut + osoitetut yhteensä1 182 0001.4856 2001 753M+O
Hosko240 0000.786 000187MahdollinenGeocons. Parkkinen(6)
Rämepuro381 0001.3516 500514MahdollinenGeoUkko Oy(7)
Kuivisto East145 0001.004 700145MahdollinenMAPTEK(9)
Mahdollinen yhteensä766 0001.1127 200847Mahdollinen
Muut Karjalan kultalinjan yht.1 948 0001.3383 4002 599

Mineraalivarannot on arvioitu JORC-koodin mukaan, kaikki numerot ovat riippumattomasti pyöristetty.

(1) Maanalainen malmivara-arvio perustuu louhos- ja tunnelisuunnitelmiin; cut-off 1.5 g/t kultaa; sivukivilaimennus 10–30% ja malmitappio louhoksissa 5%; malmiperiä ei mallinnettu erikseen

(2) Avolouhosmalmivara-arvio perustuu louhosoptimointi-laskelmaan ja louhossuunnitelmiin; cut-off pitoisuus 0.5 g/t kultaa; sivukivilaimennus 15 %

(3) Maanalainen mineraalivaranto; cut-off 1,5 g/t kultaa; topcut 10-20 g/t kultaa; Pampalon syväjatkeiden varannoille alustavat louhossuunnitelmat tehty

(4) Avolouhosmineraalivaranto (- 115 m kaivostason yläpuolella); cut-off 0,5 g/t; topcut 7 g/t kultaa. Maanalainen mineraalivaranto (- 115 m kaivostason alapuolella); cut-off 0,5 g/t; topcut 7 g/t kultaa

(5) Mineraalivaranto; cut-off 0,5 g/t; topcut 10 g/t kultaa

(6) Mineraalivaranto; cut-off 0,5 g/t; topcut 10 g/t kultaa

(7) Avolouhosmineraalivarannot on raportoitu optimoidulla avolouhosmallilla, joka perustuu oletettuun kullanhintaan US$1,850/oz ja Pampalosta saatuihin louhinta-, prosessointi ja G&A-kuluihin, sekä kuljetuskustannuksista Pampalon rikastamolle. Metallurginen saanti kullalle on 85 %; cut-off 0,5 g/t kultaa; topcut 14 g/t kultaa. Maanalaiset mineraalivarannot on raportoitu cut-off-pitoisuudella 1.4 g/t kultaa.

(8) Avolouhoksen mineraalivarat on raportoitu cut-off pitoisuudella 0,65 g/t Au ja optimoidun avolouhosmallin rajoittamana. Maanalaiset mineraalivarat on raportoitu cut-off pitoisuudella 0,95 g/t Au. Kullan oletettu hinta 1 886 USD/oz, kullan metallurginen talteenotto 85 %, käyttökustannuksina käytettiin Pampalon prosessilaitoksen ja samankokoisten avolouhosten ja maanalaisten operaatioiden kustannuksia. Korkeat kulta-analyysipitoisuudet on leikattu 19 g/t Au. Mineraalivara-arvio on voimassa 9.1.2024.

(9) Mineraalivaranto; cut off 0,5 g/t; topcut 11 g/t (alhaisen pitoisuuden alue) tai 50 g/t gold (korkea pitoinen alue)

(10) Mineraalivaranto; cut-off 0,5 g/t; topcut 40 g/t kultaa; mineraalivarantoarvio on voimassa 11.12.2023

(11) Mineraalivaranto; cut-off 0,5 g/t; topcut 20 g/t kultaa

Troy ounce = 31.103 g

Mineraalivarannot – Idaho/Montana, Yhdysvallat (tilanne 31.12.2023)   

EsiintymäTonnitPitoisuus
Au g/t
OzkgLuokitteluLaatija
Fridayn varannot
Mitatut245,0006.8854,2001,686MitatutHard Rock Consulting(1,2)
Osoitetut217,0006.1643,0001,337OsoitetutHard Rock Consulting(1,2)
Mitatut + osoitetut yhteensä462,0006.5497,2003,023M+OHard Rock Consulting(1,2)
Mahdollinen296,0004.9146,7001,453MahdollinenHard Rock Consulting
Buffalo Gulch varannot
Mitatut3,515,0000.5764,8002,016MitatutHard Rock Consulting(1,3,4)
Osoitetut3,230,0000.4849,9001,552OsoitetutHard Rock Consulting(1,3,4)
Mitatut + osoitetut yhteensä6,745,0000.53114,7003,568M+OHard Rock Consulting(1,3,4)
Mahdollinen2,128,0000.3825,700799MahdollinenHard Rock Consulting(1,3,4)
Historialliset varannot
Rescue67,00021.3545,9801,430HistoriallinenKimberly Mines, (2004)(5)
Kimberly261,00019.18160,9305,005HistoriallinenLaczay, (2010)(5)
Deadwood2,375,0000.7758,6011,823HistoriallinenBEMA Gold Corporation, (1989)(5)
US Grant346,00014.89165,7005,152HistoriallinenMcLeod, (1990)(5)
Kearsarge4,100,0002.98381,00012,218HistoriallinenTransatlantic Mining, (2019)(5)
Historialliset yhteensä7,149,0003.58812,21125,628(5)

(1) Mitattujen, osoitetuttujen ja mahdollisten mineraalivarantojen luokittelu on tehty CIM-standardin määritelmien mukaan. Mineraalivarannoilla, jotka eivät ole mineraalireservejä, ei ole osoitettua ekonomista kannattavuutta ja ei ole takeita, että mineraalivarannot tullaan muuntamaan mineraalireserveiksi. Mineraalivarantojen tonnit ja metallipitoisuus on pyöristetty heijastamaan arvion tarkkuutta, ja numerot eivät välttämättä täsmää pyöristämisestä johtuen.

(2) Mineraalivarantoarvion on tehnyt HRC, perustuen 1.3.2016 saatavilla olevaan dataan ja tietoon. Mitatut, osoitetut ja mahdolliset mineraalivarannot on raportoitu koskien perustapausarviota, joka on tehty 3.4 g/t cutoff -kultapitoisuudella perustuen arvioituihin käyttökustannuksiin, saantoihin ja $1,300/oz kullan hintaan.

(3) Mineraalivarantoarvion on tehnyt HRC, perustuen 10.12.2017 saatavilla olevaan dataan ja tietoon. Mitatut, osoitetut ja mahdolliset mineraalivarannot on raportoitu koskien perustapausarviota, joka on tehty 0.14 g/t cutoff -kultapitoisuudella perustuen arvioituihin käyttökustannuksiin, saantoihin ja $1,300/oz kullan hintaan.

(4) Mineraalivarannot, jotka jäävät avolouhosmallin sisään kohtaa kohtuulliset näkymät taloudelliseen louhintaan ja voidaan julistaa mineraalivarannoiksi. Avolouhoksen optimointi perustuu oletettuun kullanhintaan US$1,300/oz, louhinta, prosessointi ja G&A kuluihin US$15.20 per prosessoitu tonni. Metallurgiset saannot kullalle on oletettu 90%.

(5) Endomines varoittaa, että vaikka esitetyt historialliset varannot vaikuttavat olevan linjassa NI 43-101 kappaleiden 1.2 ja 1.3 määritelmien kanssa, pätevyyden omaava henkilö ei ole tehnyt tarpeeksi töitä luokitellakseen historialliset arviot kuten nykyiset mineraalivarannot ja Endomines ei käsittele historiallisia arvioita nykyisinä tai luotettavina.

Troy ounce = 31.103 g

Hopeavarannot – Montana, Yhdysvallat (tilanne 31.12.2023)  

EsiintymäTonnitPitoisuus
Ag g/t
OzkgLuokitteluLaatija
US Grant346,0004024,470,000139,033HistoriallinenMcLeod, (1990)(1)
Historialliset yhteensä346,0004024,470,000139,033

(1) Endomines varoittaa, että vaikka esitetyt historialliset varannot vaikuttavat olevan linjassa NI 43-101 kappaleiden 1.2 ja 1.3 määritelmien kanssa, pätevyyden omaava henkilö ei ole tehnyt tarpeeksi töitä luokitellakseen historialliset arviot kuten nykyiset mineraalivarannot ja Endomines ei käsittele historiallisia arvioita nykyisinä tai luotettavina.