In English In Swedish In Finnish
  STÖRSTA ÄGARE / (LARGEST SHAREHOLDERS)  31 MAR 2017
  (källa / (source): Euroclear Sweden)      
         
  Antal aktier
(No of shares)
 %Landkod
(Country code)
1 HANDELSBANKEN 2 533 000 24,16 FI
2 EUROCLEAR FINLAND (handlas vid / traded at Nasdaq Helsinki) 1 880 121 17,93 FI
3 NORDEA BANK 1 636 413 15,61 FI
4 HANDELS & INDUSTRI AB UNIVERSAL 580 096 5,53 SE
5 FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET, AVANZA PENSION 446 314 4,26 SE
6 ÅLANDSBANKEN AB, W8IMY 390 855 3,73 FI
7 JPM CHASE NA 250 000 2,38 GB
8 SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN S.A. 132 000 1,26 LU
9 WIP HAKKAPELIITAT SIJOITUSRAHAS 120 000 1,14 FI
10 SVENSK REKLAMFINANS AB 108 800 1,04 SE
11 OY Q & A CONSULTING AB                           100 001 0,95 FI
12 NORDNET PENSIONSFÖRSÄKRING AB 69 630 0,66 SE
13 SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 50 000 0,48 FI
14 MAGNUSSON, BERNT 48 659 0,46 SE
15 VON KANTZOW, MARIA CHRISTINA WIVA 43 324 0,41 SE
16 ARKKITEHTI-JA YMPRI.SUUNNITTELU H&L 42 290 0,40 FI
17 VON KANTZOW, MARIA CHRISTINA WIVA 41 161 0,39 SE
18 VON KANTZOW, GUSTAF 40 621 0,39 SE
19 VON KANTZOW, JOHAN 40 621 0,39 SE
  DELSUMMA (SUBTOTAL) 8 553 906 81,57  
  ÖVRIGA AKTIEÄGARE / (OTHER SHAREHOLDERS) 1 932 369 18,43  
  TOTALT ANTAL AKTIER (TOTAL NO OF SHARES) 10 486 275 100,00  
         
  AKTIER PER LANDKOD / (SHARES PER COUNTRY CODE)      
  FI 6 806 755 64,91  
  SE 3 153 552 30,07  
    525 968 5,02  
    10 486 275 100,00