In English In Swedish In Finnish
STÖRSTA ÄGARE / (LARGEST SHAREHOLDERS)
(källa / (source): Euroclear Sweden)
 2017-11-30
  Antal aktier
(No of shares)
%Landkod
(Country code)
1 SVENSKA HANDELSBANKEN MARKETS 2 556 000 24,37 FI
2 EUROCLEAR FINLAND (handlas vid / traded at Nasdaq Helsinki) 2 318 152 22,11 FI
3 NORDEA BANK 1 677 167 15,99 FI
4 HANDELS & INDUSTRI AB UNIVERSAL 580 096 5,53 SE
5 ÅLANDSBANKEN AB, W8IMY 340 855 3,25 FI
6 FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET, AVANZA PENSION 300 815 2,87 SE
7 AKTIA BANK ABP 250 000 2,38 FI
8 SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN S.A. 132 000 1,26 LU
9 WIP HAKKAPELIITAT SIJOITUSRAHAS 120 000 1,14 FI
10 ÅLANDSBANKEN I ÄGARES STÄLLE 109 405 1,04 SE
11 OY Q & A CONSULTING AB 100 001 0,95 FI
12 NORDNET PENSIONSFÖRSÄKRING AB 60 685 0,58 SE
13 SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 50 000 0,48 FI
14 VON KANTZOW, NADESCHDA MARIA CHRI 40 621 0,39 SE
15 HANDELSBANKEN SVERIGEFOND INDE, X 32 738 0,31 SE
16 L-Å EVEBERG FASTIGHETSUTVECKLING AB 31 172 0,30 SE
17 LAGERCRANTZ, CLAES 30 000 0,29 SE
18 SKANDIA, FÖRSÄKRINGS 29 872 0,28 SE
19 BOBERG, CARL-MAGNUS 24 171 0,23 SE
20 ERIKSSON, MATS 22 116 0,21 SE
21 GAVELIN, NIKLAS 22 000 0,21 SE
22 VON KANTZOW, GUSTAF 20 621 0,20 SE
23 ABDULHADI, NAZIH IBRAHIM 20 000 0,19 SE
24 RASA, ALEXANDER 20 000 0,19 SE
25 VON KANTZOW, MARIA CHRISTINA WIVA 20 000 0,19 SE
  DELSUMMA (SUBTOTAL) 8 908 487 84,95  
  ÖVRIGA AKTIEÄGARE / (OTHER SHAREHOLDERS) 1 577 788 15,05  
  TOTALT ANTAL AKTIER (TOTAL NO OF SHARES) 10 486 275 100,00  
         
  AKTIER PER LANDKOD / (SHARES PER COUNTRY CODE)      
  FI 7 486 267 71,39  
  SE 2 722 766 25,97  
  Övriga (Other) 277 242 2,64  
    10 486 275 100,00  
       
  In Swedish Aktieägare registrerade i utlandet kan inte särskiljas vad avser direktägda och förvaltarregistrerade aktier. Endomines har inga direktregistrerade aktieägare med innehav överstigande 10%.
 
 
  In English Shareholders registered abroad cannot be broken down in terms of directly held and nominee registered shares. Endomines has no direct registered shareholder with holdings exceeding 10%.