In English In Swedish In Finnish
STÖRSTA ÄGARE / (LARGEST SHAREHOLDERS)
(källa / (source): Euroclear Sweden)
2017-09-29
   
  Antal aktier
(No of shares)
 %Landkod
(Country code)
1 HANDELSBANKEN 2 558 000 24,39 FI
2 EUROCLEAR FINLAND (handlas vid / traded at Nasdaq Helsinki) 2 166 604 20,66 FI
3 NORDEA BANK 1 676 123 15,98 FI
4 HANDELS & INDUSTRI AB UNIVERSAL 580 096 5,53 SE
5 ÅLANDSBANKEN AB, W8IMY 340 855 3,25 FI
6 FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET, AVANZA PENSION 312 996 2,98 SE
7 JPM CHASE NA 250 000 2,38 GB
8 SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN S.A. 132 000 1,26 LU
9 WIP HAKKAPELIITAT SIJOITUSRAHAS 120 000 1,14 FI
10 ÅLANDSBANKEN I ÄGARES STÄLLE 118 976 1,13 SE
11 OY Q & A CONSULTING AB 100 001 0,95 FI
12 NORDNET PENSIONSFÖRSÄKRING AB 61 117 0,58 SE
13 SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 50 000 0,48 FI
14 MAGNUSSON, BERNT 48 659 0,46 SE
15 VON KANTZOW, NADESCHDA MARIA CHRI 41 161 0,39 SE
         
  DELSUMMA (SUBTOTAL) 8 556 588 81,60  
  ÖVRIGA AKTIEÄGARE / (OTHER SHAREHOLDERS) 1 929 687 18,40  
  TOTALT ANTAL AKTIER (TOTAL NO OF SHARES) 10 486 275 100,00  
         
  AKTIER PER LANDKOD / (SHARES PER COUNTRY CODE)      
  FI 7 071 794 67,44  
  SE 2 881 154 27,48  
  GB 291 145 2,78  
  LU 138 601 1,32  
  Övriga (Other) 103 581 0,99  
    10 486 275 100,00  
In Swedish  Aktieägare registrerade i utlandet kan inte särskiljas vad avser direktägda och förvaltarregistrerade aktier. Endomines har inga direktregistrerade aktieägare med innehav överstigande 10%.  
 
 
In English  Shareholders registered abroad cannot be broken down in terms of directly held and nominee registered shares. Endomines has no direct registered shareholder with holdings exceeding 10%.